> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Bắt đầu khảo sát hiện trường của Trạm Côn Luân Nam cực Trung Quốc năm 2019
 Mới nhất:2019-01-07 18:03:23   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Theo Tân Hoa xã: Ngày 5/1, sau khi đến Trạm Côn Luân ở Nam Cực, Đội Khảo sát khoa học Nam cực thứ 35 của Trung Quốc đã triển khai toàn diện công tác nghiên cứu khoa học của các dự án như thiên văn, sông băng và đo vẽ bản đồ.

Trạm Côn Luân nằm ở khu A của mái vòm Nam Cực, là trạm khảo sát nội địa Nam cực đầu tiên của Trung Quốc, cũng là trạm khảo sát khoa học có vị trí cao nhất so với mặt biển ở Nam Cực. Cuộc khảo sát khoa học lần này sẽ sửa chữa kính viễn vọng Nam cực, thu thập số liệu quan trắc hàng năm, sửa chữa và lắp đặt thiết bị thăm dò bằng mặt bằng thăm dò và đảm bảo thiên văn, và triển khai quan trắc ban ngày. Bên cạnh đó, cuộc khảo sát lần này sẽ chủ yếu sửa chữa và bảo dưỡng khu vực và thiết bị máy khoan thăm dò tâm băng sâu, và thu thập mẫu băng.

\

\

\