มันตากแห้งหอมหวานทั่วอำเภอหลิงชวนเขตกว่างซี
 การเผยแพร่:2019-01-10 17:24:38   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

เมื่อวันที่ 9 มกราคม ที่ตำบลซานเจีย อำเภอหลิงชวน เขตปกครองตนเองชนเผ่าจ้วงกว่างซี ชาวบ้านกำลังสาละวนกับการนำมันตากแห้งบรรจุลงห่อเพื่อนำออกจำหน่าย

\

มันตากแห้ง เป็นอาหารว่างพื้นบ้านของชาวจีน โดยชาวบ้านอำเภอหลิงชวนได้ยกระดับคุณภาพการผลิตของตนให้สูงขึ้น และนำออกจำหน่ายทางอินเตอร์เน็ตผ่านระบบอีคอมเมิร์ส จึงมีรายได้จากการจำหน่ายมากขึ้นเรื่อยๆ(YIM/LING/SUN)


ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น