> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Tây Tạng Trung Quốc: Năm 2019 sẽ đảm bảo toàn bộ 150 nghìn dân thoát nghèo
 Mới nhất:2019-01-11 20:23:51   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Theo Tân Hoa xã: Năm 2019, Tây Tạng, Trung Quốc sẽ đảm bảo toàn bộ 150 nghìn dân nghèo khó thực hiện thoát nghèo, hoàn thành thoát nghèo tại 19 huyện, thực hiện xóa nghèo cùng cực trong toàn khu tự trị.   Trong một năm qua, Tây Tạng đã xây dựng 707 dự án ngành nghề xóa đói giảm nghèo, tập huấn cho 36 nghìn nông dân và dân chăn nuôi nghèo khó, thực hiện chuyển dịch việc làm cho 67 nghìn người, tăng thêm 47 nghìn cương vị việc làm sinh thái.

Được biết, năm 2019, Tây Tạng sẽ coi trọng sự kết nối hữu cơ giữa xóa đói giảm nghèo và chiến lược chấn hưng nông thôn, đi sâu thực hiện các biện pháp xóa đói giảm nghèo như công nghiệp và việc làm, đẩy nhanh cải thiện điều kiện cơ sở hạ tầng và trình độ dịch vụ công cộng tại khu vực nghèo khó.

Tây Tạng là khu vực nghèo khó tập trung và nghèo sâu cấp tỉnh duy nhất ở Trung Quốc. Tính đến nay, Tây Tạng đã thực hiện thoát nghèo tại 30 quận huyện.

\

\