> vietnamese > Tin tức > Tin quốc tế > Trung tâm hội viên
Bộ Thương mại Trung Quốc: Cuộc tham vấn kinh tế-thương mại Trung-Mỹ sẽ tiếp tục thúc đẩy theo kế hoạch đã định
 Mới nhất:2019-01-11 20:27:13   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Từ ngày 7-9/1, tại Bắc Kinh, hai nước Trung Quốc và Mỹ đã tổ chức cuộc tham vấn cấp Thứ trưởng về kinh tế-thương mại. Về thành quả của cuộc tham vấn lần này, Người Phát ngôn báo chí Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong ngày 10/1 cho biết, hai bên tích cực thực hiện nhận thức chung quan trọng của nguyên thủ hai nước, tiến hành giao lưu rộng rãi, sâu sắc, tường tận về các vấn đề cùng quan tâm.

Về thời gian tham vấn kéo dài 3 ngày thay vì hai ngày như dự định, ông Cao Phong cho biết, các chương trình nghị sự mà hai bên thảo luận bao gồm các vấn đề thương mại và vấn đề mang tính kết cấu. Thời gian kéo dài nói lên thái độ đối với tham vấn của hai bên đều rất nghiêm túc, nghiêm chỉnh và thẳng thắn, đều đang nỗ lực hướng tới thực hiện nhận thức chung quan trọng của nguyên thủ hai nước.