ประกวดประติมากรรมหิมะนานาชาติฮาร์บินสิ้นสุดลง
 การเผยแพร่:2019-01-15 15:07:26   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

เมื่อวันที่ 13 มกราคม งานประกวดประติมากรรมหิมะนานาชาติฮาร์บินครั้งที่24 สิ้นสุดลงแล้ว ปีนี้ มี 29 ทีมจาก 19 ประเทศเข้าร่วมประชันฝีมือแกะสลักหิมะ

\

\

\

\


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น