> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Hành động tuần tra và hành pháp chung Trung Quốc-Lào-Mi-an-ma-Thái Lan trên sông Mê-công lần thứ 78 kết thúc tốt đẹp
 Mới nhất:2019-02-01 18:59:16   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Theo Hãng tin Trung Quốc: Ngày 31/1, phóng viên lấy tin từ Văn phòng Báo chí Sở Công an tỉnh Vân Nam, Trung Quốc được biết, hành động tuần tra và hành pháp chung giữa Trung Quốc, Lào, Mi-an-ma và Thái Lan trên sông Mê-công lần thứ 78 kéo dài 4 ngày 3 đêm đã kết thúc tốt đẹp. Trong hành động lần này, bốn nước Trung Quốc, Lào, Mi-an-ma và Thái Lan tổng cộng cử 8 tàu hành pháp và 178 nhân viên hành pháp tham gia, tổng hành trình 512 ki-lô-mét.

Trong hành động lần này, bốn nước đã triển khai hành động bằng hình thức tuần tra toàn tuyến và tuần tra từng đoạn tại cảng Quan Lụy, Trung Quốc, Meung Muo, Xiang Kok, Lào, Wan Pung, Mi-an-ma. Trong thời gian hành động, nhân viên hành pháp bốn nước đã cùng triển khai các hoạt động thăm viếng, tuyên truyền phòng chống ma-túy, v.v. tại những vùng sông trọng điểm như Tam giác vàng, Xiang Kok, Meung Muo, Lào, v.v.