> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết sẽ thúc đẩy các chế độ được xác định trong Luật Đầu tư nước ngoài thực hiện đến nơi đến chốn
 Mới nhất:2019-02-01 19:01:16   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Trung Quốc đang thúc đẩy tiến trình lập phạp Luật Đầu tư nước ngoài đầu tiên. Ngày 31/1, tại Bắc Kinh, Người Phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong cho biết, Bộ Thương mại sẽ tích cực phối hợp Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm tốt các công tác lập pháp thẩm định liên quan, thúc đẩy Luật Đầu tư nước ngoài sớm được ban hành.

Ông Cao Phong cho biết, Luật Đầu tư nước ngoài được ban hành sẽ xác định đầu tư nước ngoài thực hiện đãi ngộ quốc dân trước khi thâm nhập thị trường và mô hình quản lý danh mục hạn chế và không khuyến khích, đồng thời trọng điểm thúc đẩy và bảo hộ đầu tư nước ngoài. Đây sẽ là một bước tiến quan trọng của Trung Quốc từ mở cửa kiểu lưu động hàng hóa và yếu tố chuyển sang mở cửa kiểu quy tắc và chế độ, cung cấp đảm bảo pháp lý vững chắt cho mở cửa đối ngoại với trình độ cao hơn.