> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Kỳ họp thứ 2 Quốc hội Trung Quốc khoá XIII sẽ khai mạc vào 8 giờ Hà Nội sáng ngày 5/3
 Mới nhất:2019-03-04 17:48:51   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Theo Tân Hoa xã: Kỳ họp thứ 2 Quốc hội Trung Quốc khoá XIII sẽ khai mạc vào 8 giờ Hà Nội sáng ngày 5/3 tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, lắng nghe Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đọc Báo cáo công tác Chính phủ, thẩm tra tình hình thực thi chương trình phát triển kinh tế và xã hội quốc dân năm 2018 và Báo cáo dự thảo chương trình phát triển kinh tế và xã hội quốc dân năm 2019 của Quốc vụ viện Trung Quốc, thẩm tra tình hình thực thi ngân sách Trung ương và địa phương năm 2018 và Báo cáo dự thảo ngân sách Trung ương và địa phương năm 2019 của Quốc vụ viện Trung Quốc. Chiều ngày 5/3, các Đoàn đại biểu tổ chức hội nghị toàn thể, thảo luận Báo cáo công tác Chính phủ.

\

\