จีนเตรียมส่งเสริมความร่วมมือด้านสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ
 การเผยแพร่:2019-03-12 15:29:12   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

วันที่ 12 มีนาคม นายเซิน ฉางหยู่ ผู้อำนวยการสำนักงานสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติจีนกล่าวที่กรุงปักกิ่งว่า จีนจะจัดตั้งกลไกชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการละเมิดลิขสิทธิ์ และเพิ่มต้นทุนในเรื่องการแก้ไขปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ให้มากขึ้น ส่งเสริมความร่วมมือด้านสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ  และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางเทคโนโลยี การไปมาหาสู่กันทางการค้าระหว่างวิสาหกิจจีนและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบเปิด นอกจากนี้ ยังจะจัดตั้งศูนย์กลางช่วยเหลือคุ้มครองสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาในต่างประเทศ ทุ่มเทกำลังในการคุ้มครองสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้สิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของจีนจะได้รับการคุ้มครองอย่างมีประสิทธิภาพในต่างประเทศ

จากตัวเลขสถิติพบว่า ยอดการนำเข้าการใช้สิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของจีนเมื่อปี 2018 สูงกว่า 230,000 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของเมื่อปี 2017  ส่วนยอดการส่งออกสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของจีนสูงถึงประมาณ 37, 000 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของเมื่อปี 2017 ซึ่งถือเป็นแนวโน้มการเติบโตอย่างรวดเร็ว

Bo/kt/cici

ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น