เกษตรกรอุยกูร์วาดภาพเกี่ยวกับเขตซินเจียงของจีนกว่า 15,000 รูปในช่วง 60 ปี
 การเผยแพร่:2019-03-14 15:21:34   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

นายอาบู่ลี เค่อมู่ เกษตรกรชาวอุยกูร์วัย 75 ปี เกิดในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในตำบลจาหว่า อำเภอมั่วอี้ว์ เขตเหอเถียน เขตปกครองตนเองชนชาติอุยกูร์ซินเจียงของจีน เป็นจิตรกรที่มีชื่อเสียงของท้องถิ่น ในช่วง 60 ปีที่ผ่านมา เขาประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรไปพร้อมกับการวาดภาพ โดยมีผลงานภาพวาดกว่า 15,000 ภาพ ที่เกิดจาก 2 มือของเขา ภาพวาดเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงทิวทัศน์ธรรมชาติอันสวยงาม และวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวอุยกูร์ในเขตซินเจียง

\

\

\


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น