ปากีสถานส่งเสริมวิสาหกิจร่วมโครงการระเบียงเศรษฐกิจปากีสถาน-จีน
 การเผยแพร่:2019-03-14 15:25:31   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

วันที่ 13 มีนาคม นายมัคดุม คุสโร บัคเทียร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการวางแผน การพัฒนา และการปฏิรูปของปากีสถาน ระบุที่กรุงอิสลามาบัดว่า รัฐบาลปากีสถานได้ตัดสินใจก่อตั้งฟอรั่มระเบียงเศรษฐกิจปากีสถาน-จีน เพื่อส่งเสริมให้วงการธุรกิจของปากีสถานเข้าร่วมการสร้างสรรค์ระเบียงเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศมากที่สุดเท่าที่จะทำได้

นายมัคดุม คุสโร บัคเทียร์ กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า คณะกรรมการระเบียงเศรษฐกิจปากีสถาน-จีน ของคณะรัฐมนตรีปากีสถาน ได้ตกลงว่าจะจัดตั้งฟอรั่มดังกล่าว เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมและดึงดูดให้หน่วยงานเอกชนของทั้งจีนและต่างประเทศเข้าร่วมการสร้างสรรค์โครงการดังกล่าว ซึ่งจะเป็นการช่วยให้ปากีสถานลดการขาดดุลทางการค้า

ผลการวิจัยจากคลังสมองของปากีสถาน ระบุว่า ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากโครงการระเบียงเศรษฐกิจ และโอกาสการพัฒนา ได้ส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อหน่วยเศรษฐกิจของปากีสถาน โดยโครงการระเบียงเศรษฐกิจนี้จะสร้างตำแหน่งงานหลายแสนอัตราให้กับปากีสถานในช่วงอีก 10 ปีข้างหน้า

Tim/LR/Zheng

ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ