10 ประเด็นร้อนที่ชาวเน็ตจีนให้ความสนใจในการประชุมสองสภาปี 2019 - 4
 การเผยแพร่:2019-03-14 15:26:15   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

การประชุมสองสภาปีนี้ ประชาชนจีนต่างมีประเด็นต่าง ๆ ที่ตัวเองสนใจ ก่อนจัดการประชุมฯ เว็บไซต์เหรินหมินของจีนได้จัดการสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับประเด็นร้อนต่าง ๆ ที่น่าสนใจในการประชุมสองสภาปีนี้ ดึงดูดชาวเน็ตจีนที่ร่วมกิจกรรมกว่า 4 ล้าน 5 แสนคน

ทางเว็บไซต์เหรินหมินได้แบ่งประเด็นที่ได้รับความสนใจออกเป็น 18 ประเด็น และเปิดโอกาสให้ชาวเน็ตจีนคัดเลือก 10 ประเด็นร้อนที่ตัวเองสนใจมากที่สุด โดยประเด็นเหล่านี้มีเนื้อหาครอบคลุมชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน การบริหารประเทศด้วยกฎหมาย การแก้ไขปัญหาความยากจน และการพัฒนาการศึกษา ฯลฯ

วันนี้ พวกเรามาดูกันว่า จนถึงวันเปิดการประชุม “สองสภา” ปีนี้ 10 ประเด็นร้อนที่ชาวเน็ตจีนสนใจมากที่สุดมีอะไรบ้าง

9. ตลาดอสังหาริมทรัพย์ภายใต้หลักการ “ที่อยู่อาศัยไม่ใช่เพื่อเก็งกำไร”

คำว่า “ระบบบ้านพัก” อยู่อันดับที่ 9 ของรายชื่อประเด็นที่น่าสนใจปีนี้

รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาลจีน ประจำปี 2018 ระบุว่า ต้องยืนหยัดหลักการ “บ้านพักเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย  ไม่ใช่เพื่อเก็งกำไร” โดยเร่งสร้างระบบที่พักที่มีการประกันหลายช่องทาง และกำหนดให้มีบ้านพักทั้งประเภทเช่า และซื้อ เพื่อให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยที่สบายโดยเร็ว

ปลายเดือนธันวาคม ปี 2018 การประชุมเกี่ยวกับที่พักและการสร้างสรรค์เขตชนบท ได้ย้ำแนวนโยบาย “บ้านพักเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย ไม่ใช่เพื่อเก็งกำไร” อีกครั้ง และได้ยึด “การรักษาความมั่นคงของราคาที่ดิน และราคาบ้านพัก เพื่อส่งเสริมให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์พัฒนาด้วยดีอย่างมั่นคง” เป็นงานสำคัญที่สุดในปี 2019

ในการสำรวจเรื่อง “ความต้องการต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์ ปี 2019” ชาวเน็ตร้อยละ 22 เห็นว่าควรประการยืนหยัดหลักการ  “บ้านพักเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย ไม่ใช่เพื่อเก็งกำไร” ชาวเน็ตร้อยละ 17 หวังว่าจะมีการ “ปราบปรามการซื้อขายที่อยู่อาศัยเพื่อเก็งกำไร ปราบปรามบริษัทนายหน้าผิดกฎหมาย และโฆษณาที่ไม่เป็นจริง” นอกจากนี้ ยังมีชาวเน็ตที่สนใจ “สนับสนุนความต้องการเพื่อที่อยู่อาศัย” “ปรับปรุงระบบประกันที่พักในเมือง” และ “ปฏิบัติตามโครงการกลไกระยะยาวเพื่อการพัฒนาที่มั่นคงของตลาดอสังหาริมทรัพย์” เท่ากันที่ร้อยละ 14 ตลอดจน ชาวเน็ตที่สนใจ  “การก่อสร้างและพัฒนาตลาดการเช่าที่อยู่อาศัย” และ “การใช้นโยบายที่อยู่อาศัยโดยขึ้นอยู่กับสภาพความเป็นจริงของท้องถิ่น” เท่ากันที่ร้อยละ 9

10. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ

นายสี จิ้นผิง เคยกล่าวว่า “ภูเขาเขียวขจีและธารน้ำใสสะอาด  คือภูเขาทองและภูเขาเงิน” ซึ่งความหมายว่า สิ่งแวดล้อมที่ดี คือ ชีวิตที่ดี หลายปีมานี้ จีนให้ความสำคัญอย่างมากในการอนุรักษ์ระบบนิเวศ  และส่งเสริมการสร้างจีนที่งดงาม โดยมีความสำเร็จอย่างเห็นได้ชัด  สร้างความสุขมากขึ้นให้กับประชาชนทั่วไป การสำรวจครั้งนี้ คำว่า  “การอนุรักษ์ระบบนิเวศ” ติดอยู่อันดับที่ 10 ชาวเน็ตจีนต่างเห็นว่า ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา คุณภาพอากาศดีขึ้น สิ่งแวดล้อมด้านที่อยู่อาศัยในเขตชนบทได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น รวมไปถึงการทิ้งขยะตามท้องถนนก็มีจำนวนลดน้อยลง

เพื่อประกันให้ท้องฟ้า และสายน้ำใสสะอาดมากขึ้น อากาศสะอาดขึ้น หลายปีมานี้ จีนได้ใช้มาตรการที่มุ่งผลจริงโดยเฉพาะมาตรการดูแลระบบนิเวศ ซึ่งได้รับการชื่นชมอย่างมากจากสังคม  สำหรับการดำเนินงานใน ปี 2019 ชาวเน็ตต่างมีความต้องการให้ “ใช้กำลังมากขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษใกล้ตัว” “ยืนหยัดแนวคิดการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมต่อไป กล้าที่จะแก้ไขปัญหาที่ยากลำบาก” รวมไปถึง “ให้ความสำคัญมากขึ้นกับการดูแลของสื่อมวลชนและประชาชน”

นอกจากนี้ ยังมีประเด็นอื่น ๆ ที่ได้รับความสนใจจากชาวเน็ตอีกด้วย เช่น การแก้ปัญหาสังคม (Social Govermance) นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพัฒนาชนบท การปรับปรุงโครงสร้างทางองค์กรรัฐบาล การเพิ่มขีดความสามารถทางทหาร การพัฒนาอย่างมีคุณภาพ ความภูมิใจด้านวัฒนธรรม และนโยบายทางการทูตในฐานะประเทศใหญ่ที่รับผิดชอบ รวมทั้งหมด 18 ประเด็น

Tim/Ldan

ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น