นายกฯ จีนแถลงข่าวปิดการประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน ชุดที่ 13 ครั้งที่ 2
 การเผยแพร่:2019-03-15 15:38:57   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

สำนักข่าวซินหวา รายงานว่า เช้าวันที่ 15 มีนาคม การประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน ชุดที่ 13 ครั้งที่ 2 จัดพิธีปิดที่กรุงปักกิ่ง  โดยมีการลงมติรายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล ลงมติร่างกฎหมายการลงทุนจากต่างประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีน ลงมติผลการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในปี 2018 และแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประจำปี  2019 ลงมติร่างผลการใช้งบประมาณของรัฐบาลกลางและท้องถิ่นในปี 2018  และร่างงบประมาณประจำปี 2019 ของรัฐบาลกลางและท้องถิ่น ลงมติร่างรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน ลงมติร่างผลการดำเนินงานของศาลประชาชนสูงสุดจีน ลงมติร่างผลการดำเนินงานของสำนักงานอัยการประชาชนสูงสุดจีน และลงมติเกี่ยวกับคณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนที่ได้รับการร้องขอจากนายจาง หรุงซู่น ที่จะลาออกจากตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนชุดที่ 13

หลังปิดการประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน ชุดที่ 13 ครั้งที่ 2  นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน ได้ตอบคำถามผู้สื่อข่าวจีนและต่างประเทศ ในการแถลงข่าวปิดการประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนในปีนี้

Tim/Patt/Cici


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น