สภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนผ่าน “กฎหมายการลงทุนจากต่างประเทศ”
 การเผยแพร่:2019-03-15 15:43:31   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

สถานีวิทยุซีอาร์ไอ รายงานว่า เช้าวันที่ 15 มีนาคม การประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน ชุดที่ 13 ครั้งที่ 2 มีพิธีปิดที่กรุงปักกิ่ง โดยได้ลงมติผ่าน “กฎหมายการลงทุนจากต่างประเทศ” ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

กฎหมายฉบับดังกล่าว มี 6 บท 42 ข้อ กำหนดการเข้าถึง ส่งเสริม คุ้มครอง และจัดการการลงทุนจากต่างประเทศ ถือเป็นกรอบพื้นฐานของกฎหมายการลงทุนจากต่างประเทศแบบใหม่ของจีน และเป็นกฎหมายที่มีบทบาทนำการลงทุนจากต่างประเทศของจีน

ช่วงปลายทศวรรษที่ 70 หลังประเทศจีนดำเนินการปฏิรูปและเปิดประเทศ จีนได้ออกกฎหมายการลงทุนจากต่างชาติ 3 ฉบับ ได้แก่ “กฎหมายว่าด้วยกิจการร่วมค้าระหว่างจีนกับต่างชาติแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน” “กฎหมายธุรกิจทุนต่างชาติ” และ “กฎหมายว่าด้วยสัญญากิจการร่วมค้าระหว่างจีนกับต่างชาติ” ปัจจุบัน มีความเห็นให้บังคับใช้ “กฎหมายการลงทุนจากต่างประเทศ” ทดแทนกฎหมายการลงทุนจากต่างชาติ 3 ฉบับก่อนหน้านี้ อันเป็นการแสดงถึงความตั้งใจ และความมุ่งมั่นที่จีนจะดำเนินการปฏิรูปและเปิดประเทศอย่างต่อเนื่องผ่านการบัญญัติกฎหมาย

Tim/Patt/Cici


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น