> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Giáo dục đặc thù trên cao nguyên Tạng Bắc
 Mới nhất:2019-03-15 20:03:00   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Thành phố Na Khúc, Tây Tạng có độ cao trung bình 4500 mét trở lên so với mặt biển. Trường giáo dục đặc thù thành phố Na Khúc thành lập vào năm 2013, là một nhà trường đặc thù tổng hợp gồm giáo dục bắt buộc 9 năm, giáo dục kỹ năng hướng nghiệp, giáo dục hồi phục sức khỏe đối với trẻ em khuyết tật.

\\

\

\