ปธน.จีนเน้น ปลูกฝังทฤษฎีแนวคิด-การเมืองในโรงเรียน สร้างบุคลากรที่ยึดมั่นจริยธรรม
 การเผยแพร่:2019-03-19 15:59:02   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

เช้าวันที่ 18 มีนาคม ที่กรุงปักกิ่ง นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน  เลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน เป็นประธานงานสัมมนาครู-อาจารย์ในสาขาทฤษฎีแนวคิดและทฤษฎีการเมือง โดยกล่าวปราศรัยสำคัญระบุว่า เขาฝากความปรารถนาดีและความเคารพอย่างสูงไปยังครูบาอาจารย์ในสาขาทฤษฎีแนวคิดและทฤษฎีการเมือง ในโรงเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ

\

\

นายสี จิ้นผิง กล่าวย้ำว่า การเปิดหลักสูตรทฤษฎีแนวคิดและทฤษฎีการเมืองในโรงเรียนให้ดี สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ ควรดำเนินตามหลักนโยบายการศึกษาทุกด้านของพรรค ซึ่งในยุคใหม่ควรยึดลัทธิมาร์กซ์เป็นแนวทาง ดำเนินการตามแนวคิดสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์ของจีนในยุคใหม่ จัดการเรียนการสอนสังคมนิยม อบรมผู้สร้างสรรค์และผู้สืบสานภารกิจทางสังคมนิยมให้เจริญเติบโตในทุกด้าน ทั้งจริยศึกษา พุทธิศึกษา พลศึกษา และสุนทรียศึกษา (TIM/LING/CAI)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น