มณฑลกุ้ยโจวขจัดความยากจนผ่านการสืบสานมรดกภูมิปัญญา
 การเผยแพร่:2019-03-20 16:36:34   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

วันที่ 19 มีนาคมที่ผ่านมา สตรีในหมู่บ้านผิงชิว ตำบลผิงชิว อำเภอจิ่นผิง มณฑลกุ้ยโจว กำลังใช้เทคนิคดั้งเดิมในการย้อมสีผ้าฝ้าย  ศิลปะการปักผ้าชนเผ่าต้ง เป็นมรดกทางภูมิปัญญาด้านวัฒนธรรมระดับชาติ ในปี 2017  หมู่บ้านผิงชิวได้เปิดโรงงานปักผ้า โดยจัดอบรมเทคนิคการเย็บผ้าและปักผ้า จนถึงปัจจุบัน  หมู่บ้านแห่งนี้มีสตรีจำนวนเกือบร้อยคนผ่านการฝึกอบรม สตรีเหล่านี้ได้ใช้ฝีมือปักผ้าสร้างรายได้เพิ่ม และหลุดพ้นจากความยากจน (Tim/Zhou/Cui)

\


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น