หนุ่มสาวชนเผ่าเหยาสืบสานวัฒนธรรมดั้งเดิมอย่างแข็งขัน
 การเผยแพร่:2019-03-20 16:42:39   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

วันที่ 19 มีนาคม หมู่บ้านเซินโบ  ตำบลเก่อโบ  เขตปกครองตนเองชนเผ่าเหยาฟู่ชวน เขตกว่างซี นายสวี เหวยเซิง พร้อมกับเพื่อนบ้านกำลังฝึกเป่าหรูเซิง เครื่องดนตรีพื้นเมืองที่แพร่หลายในพื้นที่ดังกล่าว นายสวี เหวยเซิง เกิดในทศวรรษปี 1990 ได้รับการปลูกฝังวัฒนธรรมดั้งเดิมของชนเผ่าเหยาตั้งแต่เด็ก  เขาชอบงานศิลปะสิ่งทอ  เพลงพื้นบ้าน  และการทำเครื่องดนตรีดั้งเดิมของชนเผ่าเหยา  ปี 2016 เขาได้จัดตั้งคณะศิลปวัฒนธรรมโบราณของชนเผ่าเหยาขึ้น  เพื่อสืบสานวัฒนธรรมดั้งเดิมของชนเผ่า เขาระบุว่า  ปัจจุบัน  ชีวิตความเป็นอยู่ของชนกลุ่มน้อยต่าง ๆ นับวันยิ่งดีขึ้น  นอกจากนี้ วิถีชีวิตด้านวัฒนธรรมก็มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องพัฒนาและสืบสานวัฒนธรรมดั้งเดิมให้ดียิ่งขึ้น (Tim/Zhou/Cui)

\


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น