จีนชู “ชาผู่เอ่อ” สร้างเขตสาธิตเศรษฐกิจสีเขียวระดับชาติ
 การเผยแพร่:2019-03-26 15:21:51   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

วันที่ 25 มีนาคม การประชุมแถลงข่าวการสร้างเขตสาธิตเศรษฐกิจสีเขียวเมืองผู่เอ่อ มณฑลหยุนหนาน จัดขึ้นที่กรุงปักกิ่ง โดยที่ประชุมได้แถลงข้อมูลเกี่ยวกับการแข่งขัน “เส้นทางชาผู่เอ่อร้อยลี้”  อันเป็นโครงการสาธิตเศรษฐกิจสีเขียว

นับตั้งแต่คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน อนุมัติให้เมืองผู่เอ่อดำเนินโครงการสร้างเขตสาธิตเศรษฐกิจสีเขียวแห่งแรกของประเทศ เมื่อเดือนมิถุนายนปี 2013 เป็นต้นมา เมืองผู่เอ่อได้ใช้โครงการดังกล่าวเป็นรากฐานในการพัฒนาระดับแนวหน้าของโลก 3 ประการ ได้แก่ พลังงานสีเขียว อาหารสีเขียว และการดำรงชีวิตที่ดีต่อสุขภาพ เร่งสร้างอุตสาหกรรมชีววิทยา พลังงานสะอาด การป่าไม้ที่ทันสมัย  ตลอดจนการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ ขณะนี้ โครงการสาธิตเขตทดลองเศรษฐกิจสีเขียวได้ผ่านการประเมินในระยะกลางแล้ว (Tim/feng/zi)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น