“เมืองฮูเหอเฮ่าเทอ” เปิดตัว “รถไฟใต้ดินขบวนแรก”
 การเผยแพร่:2019-04-09 16:29:01   ดูความถี่:0 แหล่ง:สำนักข่าวแห่งประเทศจีน

\

เมื่อวันที่ 4 เมษายน เมืองฮูเหอเฮ่าเท่อ เมืองเอกเขตปกครองตนเองมองโกเลียในของจีน จัดพิธีเปิดตัวรถไฟใต้ดินขบวนแรก ซึ่งประกอบด้วยตู้รถ 6 ตู้ที่มีโครงสร้างเป็นอะลูมิเนียมผสม ออกแบบให้มีความเร็วสูงสุด 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้มากสุด 2,062 คน การตกแต่งด้านนอกขบวนรถไฟเน้นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของชนชาติมองโกเลีย โดยใช้สีฟ้ากับสีขาวเป็นหลัก อันเป็นสัญลักษณ์ของท้องฟ้ากับเมฆขาว คาดว่าจะเปิดทดลองให้บริการได้ปลายปี 2019

\

\


ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น