> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Liễu Châu Quảng Tây Trung Quốc: 270 nghìn cây hoa tử kinh nở rộ
 Mới nhất:2019-04-09 18:01:03   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Theo Mạng Tân Hoa Trung Quốc: Ngày 8/4, thành phố Liễu Châu, Quảng Tây, Trung Quốc sắc xuân tươi đẹp, 270 nghìn cây hoa tử kinh trong thành phố nở rộ đón xuân.

\

\

\

\

\

\