> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Tuyết xuân phủ trắng Trường Thành Trung Quốc đẹp như tranh
 Mới nhất:2019-04-11 17:40:38   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Theo Mạng Tân Hoa: Ngày 9/4, tuyết xuân bay lả tả xuống Trường Thành Mộ Điền Dụ ở quận Hoài Nhu, thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc. Tuyết xuân, biển mây, Trường Thành và hoa hạnh in bóng nhau, đẹp không sao tả xiết.