เจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนพบปะรองนายกฯ สิงคโปร์ที่กรุงปักกิ่ง
 การเผยแพร่:2019-04-12 15:36:48   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

วันที่ 11 เมษายน นายหยัง เจี๋ยฉือ กรรมการกรมการเมือง คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน และผู้อำนวยการสำนักงานกิจการต่างประเทศ คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน และนายกัว เซิงคุน กรรมการกรมการเมือง คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน และเลขาธิการคณะกรรมการการเมืองและกฎหมายของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ได้พบกับนายเตียว ชีเฮียน รองนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ ที่กรุงปักกิ่ง

นายหยัง เจี๋ยฉือ กล่าวว่า ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้เยือนสิงคโปร์ในปี 2015 สองฝ่ายได้กำหนดความสัมพันธ์หุ้นส่วนรอบด้านที่พัฒนาเท่าทันยุคสมัย นอกจากนี้ ปีหน้าจะเป็นวาระครบรอบ 30 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีน-สิงคโปร์ โดยสองฝ่ายจะส่งเสริมการไปมาหาสู่กันระหว่างผู้นำระดับสูงตามทิศทางที่ผู้นำทั้งสองประเทศได้กำหนดไว้ ตลอดจนเพิ่มพูนการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและบุคคลากร กระชับความร่วมมือในการสร้าง “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” เพื่อผลักดันการพัฒนาความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม และสร้างความผาสุกแก่ประชาชนทั้งสองประเทศ

ด้านนายเตียว ชีเฮียน กล่าวว่า สิงคโปร์ยินดีส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนด้านต่าง ๆ กับจีนภายใต้กรอบ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” เพื่อผลักดันความสัมพันธ์สิงคโปร์-จีน และความสัมพันธ์อาเซียน-จีน ให้พัฒนาดียิ่งขึ้น (tim/kt/zheng)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น