สะพานเป่ยหลุนเหอ หลายเลข 2 ช่องทางใหม่เชื่อมการค้าทางบกและทางทะเลระหว่างประเทศ
 การเผยแพร่:2019-04-17 15:00:36   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

เมืองตงซิง เขตกว่างซีของจีน เป็นเมืองที่มีพรมแดนติดกับอาเซียนทั้งทางบกและทางทะเลเพียงแห่งเดียวของจีน โดยมีแม่น้ำเป่ยหลุนเหอกั้นระหว่างเมืองตงซิงและเมืองหมองก๋ายของเวียดนาม วันที่ 19 มีนาคมที่ผ่านมา สะพานเป่ยหลุนเหอ หลายเลข 2 ซึ่งเชื่อมสองเมืองดังกล่าวได้เปิดเดินรถอย่างเป็นทางการ นับเป็นการผ่อนคลายความหนาแน่นของด่านศุลกากรระหว่างสองประเทศ และทำให้สภาพการคมนาคมในพื้นที่ดังกล่าวได้รับการปรับปรุงดีขึ้น

\

เจ้าหน้าที่สำนักงานศุลกากรเมืองตงซิง กล่าวว่า ก่อนที่สะพานเป่ยหลุนเหอจะเปิดเดินรถ การผ่านเข้า-ออกของสินค้าและนักท่องเที่ยวทั้งหมดจำเป็นต้องอาศัยสะพานเป่ยหลุนเหอ หมายเลข 1 และด่านศุลกากรเมืองตงซิง ในขณะที่ปี 2018 นักท่องเที่ยวที่ผ่านเข้า-ออกเข้าด่านศุลกากรดังกล่าวมีจำนวนถึง 12,190,000 คน นอกเหนือจากประสิทธิภาพของด่านศุลกากรจะค่อนข้างต่ำแล้ว ยังมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอีกด้วย หลังจากสะพานเป่ยหลุนเหอ หมายเลข 2 เปิดเดินรถอย่างเป็นทางการ ไม่เพียงแต่จะทำให้ความหนาแน่นของการผ่านด่านผ่อนคลายลง ยังทำให้การคมนาคมในพื้นที่ดังกล่าวปรับปรุงดีขึ้น นับเป็นการยกประสิทธิภาพการเดินรถและการขนส่งสินค้าให้สูงขึ้นเป็นอย่างมาก

\

\

\

\


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น