> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Hai Công viên Trung Quốc được công nhận là Công viên địa chất thế giới
 Mới nhất:2019-04-18 17:53:19   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Theo Tân Hoa xã: Ngày 17/4, Hội đồng chấp hành Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc triệu tập hội nghị quyết định, chính thức công nhận Công viên địa chất Cửu Hoa Sơn và Công viên địa chất Nghi Mông Sơn Trung Quốc là Công viên địa chất thế giới.Cùng ngày, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc ra thông báo cho biết, 8 di chỉ địa chất của 7 nước như Trung Quốc, Chi Lê, Crô-a-ti-a, Ê-cu-a-đo, Tây Ban Nha, Na-uy và Pê-ru được công

\

nhận là Công viên địa chất thế giới, trong đó bao gồm 2 công viên địa chất nói trên của Trung Quốc. Đến nay, tổng số công viên trong Mạng lưới Công viên địa chất thế giới đã lên tới 147, thuộc 47 quốc gia và vùng lãnh thổ.

\