> vietnamese > Tin tức > Vịnh bắc bộ > Trung tâm hội viên
Nhà lãnh đạo các nước ASEAN đánh giá cao về viễn cảnh hợp tác của “Một vành đai, một con đường”
 Mới nhất:2019-04-28 17:15:52   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Ngày 27/4, Diễn đàn Cấp cao Hợp tác quốc tế “Một vành đai, một con đường” lần thứ hai đã bế mạc tại Bắc Kinh, Nhà lãnh đạo các nước đến dự hội nghị đã đạt được nhận thực chung rộng rãi về việc cùng xây dựng “Một vành đai, một con đường” chất lượng cao. Nhà lãnh đạo của 10 nước ASEAN đã nhận lời mời và đến dự diễn đàn lần này, nhận xét của các nhà lãnh đạo về sự hợp tác “Một vành đai, một con đường” đã thể hiện thái độ thiết thực đối với tương lai, cũng đã lật tẩy một số nhận xét bóp méo sự hợp tác của “Một vành đai, một con đường”. Sau đây xin mời các bạn nghe nội dung chi tiết:

Thủ tướng Ma-lai-xi-a Ma-ha-ti-a cho biết, cùng xây dựng “Một vành đai, một con đường” không chỉ có thể giải quyết các vấn đề thắt nút cổ chai như cơ sở hạ tầng và vận tải giao thông kiềm hãm sự phát triển của các nước, mà còn có thể giải quyết vấn đề mất cân bằng trong sự phát triển giữa các nước, thúc đẩy giao lưu đối thoại văn minh. Ma-lai-xi-a mong đợi tăng nhanh phát triển đất nước mình qua việc cùng xây dựng “Một vành đai, một con đường”.

Tổng thống Phi-li-pin cho biết, Phi-li-pin đang triển khai thi công các công trình xây dựng, hoan nghênh các doanh nghiệp Trung Quốc tăng mở rộng đầu tư vào Phi-li-pin. Đại diện Bộ trưởng Bộ Công nghệ thông tin-viễn thông Phi-li-pin Rio cho biết, trong bối cảnh kinh tế thế giới đầy tính không xác định, Phi-li-pin đã nhận xét đầy đủ giá trị của sáng kiến “Một vành đai, một con đường”.

Thủ tướng Xin-ga-po Lý Hiển Long cho biết, Xin-ga-po mong đóng vai trò mang tính xây dựng về mặt dịch vụ tài chính, đầu tư nước thứ ba, phát triển nguồn nhân lực trong sáng kiến “Một vành đai, một con đường”.

Trong buổi tiếp với Nhà lãnh đạo Trung Quốc, các nhà lãnh đạo các nước ASEAN đều đã bày tỏ sự ủng hộ đối với hợp tác “Một vành đai, một con đường”.