พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ถือเป็นงานพระราชพิธีสำคัญครั้งประวัติศาสตร์อีกครั้งของประเทศไทย
 การเผยแพร่:2019-05-05 17:09:46   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

เมื่อวันที่ 4  พฤษภาคมที่ผ่านมา  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ พระบรมมหาราชวัง  ของไทย

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกถือเป็นพระราชพิธีสำคัญสูงสุด โดยมีการประกอบพิธีทางศาสนาพุทธและพราหมณ์   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความเป็นสวัสดิ์มงคลของประเทศชาติ มีความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรือง  อีกทั้งให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

ตามกำหนดการ  พระราชพิธีบรมราชาภิเษกจะมีขึ้นเป็นเวลา 3 วัน  คือระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม  โดยในวันที่ 5 พฤษภาคม  พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว จะเสด็จในพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาฐานันดรศักดิ์ของพระบรมวงศานุวงศ์ จากนั้น จะทรงเสด็จเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมาคร  และในวันที่ 6 พฤษภาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ให้ประชาชนเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นจะทรงเสด็จออก ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ให้คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศเข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล

นอกจากนี้  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเสด็จกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคในช่วงปลายเดือนตุลาคม  ซึ่งถือเป็นการเสร็จสิ้นงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในหลวง ร.10 ของไทยอย่างสมบูรณ์แบบ(Bo/Zhou)

ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น