การประชุมว่าด้วย “ปัญญาประดิษฐ์กับการศึกษาระหว่างประเทศ” จะจัดขึ้นที่ปักกิ่ง
 การเผยแพร่:2019-05-16 13:48:26   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

การประชุมว่าด้วยปัญญาประดิษฐ์กับการศึกษาระหว่างประเทศจะจัดขึ้นที่ปักกิ่ง ระหว่างวันที่ 16 – 18 พฤษภาคมนี้ ปัจจุบัน มีเจ้าหน้าที่รัฐบาลกับนักวิชาการกว่า 300 คนจากกว่า 100 ประเทศ องค์การระหว่างประเทศ องค์กรการศึกษาและการวิจัยจะมาร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งรวมทั้งผู้บริหารระดับรัฐมนตรีกว่า 70 คน และยังมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO)

การประชุมฯครั้งนี้ร่วมกันจัดขึ้นโดยจีนกับยูเนสโก ภายใต้หัวข้อ “วางแผนการศึกษายุคปัญญาประดิษฐ์ : การนำร่องกับการก้าวข้าม” ผู้ร่วมประชุมจะอภิปรายถึงมาตรฐานความสามารถของบุคคลกรด้านปัญญาประดิษฐ์ และการสร้างระบบการศึกษา หารือถึงนโยบายและยุทธศาสตร์ที่มีส่วนช่วยต่อการบรรลุเป้าหมายการศึกษาในปี 2030

Y/LF/HX


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น