> vietnamese > TQ-ASEAN > ASEAN > Trung tâm hội viên
Tín đồ Phật giáo Thái Lan kỷ niệm trọng thể “Ngày Vesak”
 Mới nhất:2019-05-20 17:54:53   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Ngày 18/5 là “Ngày Vesak”, ngày lễ Phật giáo truyền thống của Thái Lan, là ngày kỷ niệm Phật tổ Thích Ca Mâu Ni chào đời, giác ngộ và nhập Niết-bàn.

\

Vào “Ngày Vesak”, chùa chiền ở các nơi toàn quốc Thái Lan đều tổ chức hoạt động, tín đồ Phật giáo ngoài làm phước bố thí ra, còn đến chùa chiền nghe cao tăng giảng kinh Phật, tụng kinh, tĩnh tọa.

\

Cùng ngày, Bộ trưởng Văn hóa Thái Lan Veera Rojpojanarat mời quan chức ngoại giao của 9 nước gồm Cam-pu-chia, Ấn Độ, Xri Lan-ca, Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Bu-tan, Lào và Mi-an-ma tham gia hoạt động Phật giáo kỷ niệm “Ngày Vesak” diễn ra tại chùa Wat Pho ở Băng-cốc.

\