เปิดประชุมสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่ 72 ผู้แทนจีนแนะนำผลงานด้านการรักษาสุขภาพทั่วประเทศ
 การเผยแพร่:2019-05-21 15:56:29   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

วันที่ 20 พฤษภาคม มีการจัดประชุมสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่ 72 ที่เจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยนายแพทย์ เทโดรส อัดฮานอม กีเบรเยซุส เลขาธิการใหญ่องค์การอนามัยโลกกล่าวคำปราศรัยในพิธีเปิดว่า ปี 2018 ทั่วโลกมีความคืบหน้าด้านการรักษาสุขภาพประชาชนทั่วประเทศ โดย 194 ประเทศมีมติเป็นเอกฉันท์ผ่านปฏิญญาแห่งอัสตานา และยืนยันเป้าหมายที่จะรักษาสุขภาพและให้บริการสุขภาพพื้นฐาน เมื่อใช้มาตรการรักษาสุขภาพพื้นฐาน ประเทศต่าง ๆ ก็จะสามารถป้องกันโรคไม่ติดต่อ ควบคุมการระบาดของโรคติดต่อ ซึ่งต้องอาศัยคณะแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในระดับสูง

นายแพทย์ เทโดรส อัดฮานอม กีเบรเยซุส ยังระบุอีกว่าหากจะบรรลุเป้าหมายที่รักษาสุขภาพประชาชนทั่วประเทศในปี 2030 ยังต้องเผชิญกับปัญหาที่ขาดแคลนผู้รักษา 18  ล้านคน ฉะนั้นประเทศต่าง ๆ ต้องเพิ่มการจ้างงานเพื่อลดช่องว่าง และเปิดให้บริการกับทุกคน (Bo/Cui/Zheng)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น