จีนเพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตและลดค่าใช้บริการอย่างต่อเนื่อง
 การเผยแพร่:2019-05-22 16:06:21   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

เมื่อเร็ว ๆ นี้ การประชุมคณะรัฐมนตรีจีน มีมติผ่านแผนการเพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตและลดค่าใช้บริการของปีนี้ โดยวันที่ 21 พฤษภาคมที่ผ่านมา นายเฉิน เจ้าสง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและสารสนเทศจีน กล่าวว่า ปีนี้จีนจะผลักดันการเพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตและลดค่าใช้บริการลงอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยขจัดปัญหาความยากจนอย่างตรงจุด ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรวมไปถึงวิสาหกิจเอกชน

วันเดียวกัน นายเฉิน เจ้าสง กล่าวในงานแถลงข่าวว่า จีนจะเพิ่มการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง โดยมีการลงทุนในวิสาหกิจโทรคมนาคมแล้วกว่า 1.5 ล้านล้านหยวน ภายในระยะเวลา 4 ปี  เพื่อผลักดันการวางโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงและพัฒนาอินเทอร์เน็ต 4G โดยการคลังส่วนกลางของจีนและวิสาหกิจโทรคมนาคมได้ลงทุนแล้วกว่า 50,000 ล้านหยวน เพื่อสนับสนุนให้หมู่บ้านบริหาร 130,000  แห่งมีบริการเคเบิลใยแก้วนำแสงและเสารับส่งสัญญาณ 4G 36,000 แห่ง

นอกจากนี้ ประเทศจีนยังได้ยกเลิกค่าบริการโทรศัพท์ทางไกลและค่าโทรศัพท์ต่างมณฑลผ่านมือถือ รวมถึงลดค่าบริการโทรไปต่างประเทศ โดยในปีที่แล้ว ค่าบริการอินเทอร์เน็ตบ้านต่อเมกะบิตและค่าใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือต่อจิกะบิตได้ลดราคาลงกว่าร้อยละ 90 เมื่อเทียบกับปี 2014 (Tim/Cui/Zheng)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ