> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Người sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi: Vấn đề căn bản trong thương mại Trung-Mỹ là trình độ giáo dục
 Mới nhất:2019-05-22 17:15:45   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Ngày 21/5, khi trả lời cuộc phỏng vấn riêng của Đài Phát thanh-Truyền hình Trung ương Trung Quốc tại trụ sở Huawei ở Thâm Quyến, người sáng lập, Tổng Giám đốc Điều hành Công ty Huawei Nhậm Chính Phi cho biết, giáo dục bậc cơ sở và giáo dục hướng nghiệp càng nên được quan tâm, vấn đề căn bản trong thương mại Trung-Mỹ là trình độ giáo dục.

\

Ông Nhậm Chính Phi cho biết, nền tảng lớn mạnh của một quốc gia bao gồm cơ sở phần cứng, chẳng hạn cơ sở phần cứng trong các khâu như đường sắt, đường ô-tô, cơ sở giao thông, xây dựng đô thị và nước máy, cơ sở phần cứng không có tâm hồn, tâm hồn thể hiện ở văn hóa, triết học, giáo dục, thể hiện ở tố chất văn hóa của nhân loại.

Khi đề cập đến công nghệ 5G, ông Nhậm Chính Phi cho biết, công nghệ 5G trong thời gian tới sẽ không chia tách thành hai loại tiêu chuẩn. Vì nhân loại không dễ dàng đã thống nhất tiêu chuẩn chung, phục vụ xã hội đám mây toàn cầu chung, hai loại tiêu chuẩn giống như hai đám mây, rất khó giao thoa với nhau.