> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh nâng cao toàn diện trình độ giảng dạy và đào tạo nhân tài, cung cấp sự hỗ trợ mạnh mẽ về nhân tài cho sự nghiệp xây dựng quân đội
 Mới nhất:2019-05-23 17:54:23   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Theo Tân Hoa xã: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 21/5 đã thị sát Học viện Bộ binh Lục Quân, nhấn mạnh cần đi sâu quán triệt tư tưởng xây dựng quân đội hùng mạnh của Đảng trong thời đại mới, đi sâu quán triệt phương châm chiến lược quân sự trong thời đại mới, hướng tới chiến trường, hướng tới bộ đội và hướng tới tương lai, đi con đường phát triển có nội hàm, tăng cường bảo đảm chính trị, nắm vững định vị giảng dạy, sâu sắc cải cách và sáng tạo, nâng cao toàn diện trình độ giảng dạy và đào tạo nhân tài, cung cấp sự hỗ trợ mạnh mẽ về nhân tài cho sự nghiệp xây dựng quân đội hùng mạnh.

\

\