ชินโจวเขตกว่างซี:พื้นที่ปลูกสมุนไพรกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว
 การเผยแพร่:2019-05-29 16:05:27   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

ภาพถ่ายมุมสูงพื้นที่โครงการสาธิตการเพาะปลูกสมุนไพรจ้งเซินตงฟางเขตกว่างซี ด้วยโดรนเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม

โครงการดังกล่าวตั้งอยู่ที่หมู่บ้านต้งลี่ ตำบลกุ้ยไถ เมืองชินโจว เขตกว่างซี เป็นหุ้นส่วนระหว่างชาวท้องถิ่นกับบริษัทการแพทย์และไภษัชย์ ทำการผลิตสมุนไพร และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีผู้คนมาเที่ยวกันมาก (YIM/LING/SUN)

\

\

\


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น