> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Bộ Công nghiệp và Thông tin Trung Quốc sẽ cấp giấy phép sử dụng công nghệ 5G vào mục đích thương mại trong thời gian tới
 Mới nhất:2019-06-03 18:22:35   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI
Phóng viên từ Bộ Công nghiệp và Thông tin Trung Quốc được biết, dưới sự nỗ lực chung của các bên, công nghệ 5G của Trung Quốc đã có nền tảng sử dụng vào mục đích thương mại. Sắp tới, Bộ Công nghiệp và Thông tin Trung Quốc sẽ cấp giấy phép sử dụng công nghệ 5G vào mục đích thương mại, Trung Quốc chính thức bước vào kỷ nguyên sử dụng 5G vào mục đích thương mại.Được biết, hiện công nghệ 5G toàn cầu đang bước vào thời kỳ then chốt bố trí thương mại. Kiên trì kết hợp việc sáng tạo tự chủ với mở cửa và hợp tác, ngành công nghiệp 5G Trung Quốc đã hình thành ưu thế cạnh tranh. Trong thời gian tới, Trung Quốc sẽ trước sau như một chào mừng các doanh nghiệp trong và ngoài nước tích cực tham gia xây dựng mạng lưới và nhận rộng ứng dụng công nghệ 5G, cùng chia sẻ thành quả phát triển công nghệ 5G của Trung Quốc.