> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Trung Quốc công bố huy hiệu hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa
 Mới nhất:2019-06-04 17:14:40   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

\

Theo Tân Hoa xã: Mới đây, Văn phòng Báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc đã công bố huy hiệu chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa.

Huy hiệu lấy chữ “70” và Quốc huy năm sao cũng như Thiên An Môn, biểu tượng hình ảnh của nhà nước là nguyên tố hạt nhân để thiết kế, bám sát chủ đề hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập nước Cộng hoà Nhân dânTrung Hoa.

Huy hiệu này có thể sử dụng rộng rãi trong các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa cũng như các hoạt động giáo dục chủ đề mang tính quần chúng của các ban ngành và địa phương.