จีน-รัสเซียมีโอกาสร่วมมือแบบพหุภาคีมากมาย
 การเผยแพร่:2019-06-05 20:15:45   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายนที่ผ่านมา สถาบันวิจัยรัสเซีย ยุโรปตะวันออกและเอเชียกลางแห่งสภาสังคมศาสตร์จีนประกาศ "สมุดปกเหลืองรัสเซีย-รายงานการพัฒนารัสเซีย(ปี 2019)" โดยระบุว่า ยอดการค้าระหว่างจีนกับรัสเซียมีแนวโน้มการเติบโตที่มั่นคง ปี 2018 ยอดการค้าระหว่างจีนกับรัสเซียบรรลุถึง 107,060 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สร้างสถิติสูงเป็นประวัติการณ์ อัตราการเติบโตอยู่ในอันดับสูงสุด

นายสีว์ โปหลิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยรัสเซีย ยุโรปตะวันออกและเอเชียกลางแห่งสภาสังคมศาสตร์จีนกล่าวว่า การค้าการบริการกับการค้าเทคโนโลยีจะเป็นรูปแบบความร่วมมือสำคัญของความร่วมมือระหว่างจีนกับรัสเซียในอนาคต และจากการประสานงานระหว่างข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางกับสหพันธ์เศรษฐกิจยุโรป-เอเชีย จีนกับรัสเซียจะมีโอกาสความร่วมมือแบบพหุภาคีมากยิ่งขึ้น (yim/cici)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ