บุคคลดีเด่นของจีน - ครูในป่าลึก สอนเด็ก 35 ปี
 การเผยแพร่:2019-06-05 20:18:43   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

นางเถา เฟิ่งอิง เป็นครูคนหนึ่งของหมู่บ้านจงเหลียงเซียง อำเภอปกครองตนเองชนเผ่าเย้า เขตปกครองตนเองชนเผ่าจ้วงกว่างซี ย้อนกลับไปในช่วงทศวรรษ 1980 สมัยนั้นระดับการศึกษาของชาวจีนทั่วประเทศเฉลี่ยแล้วยังค่อนข้างต่ำ นางเถา เฟิ่งอิงหลังจบการศึกษามัธยมตอนปลายแล้ว ได้เลือกเดินทางกลับสู่บ้านเกิด เพื่อมาเป็นครูสอนหนังสือให้กับเด็กๆในหมู่บ้าน และได้ทำต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ เป็นเวลา 35 ปีแล้ว

\

\

เนื่องด้วยหมู่บ้านดังกล่าวตั้งอยู่ในป่าลึก ดังนั้น ที่สอนหนังสือแต่ละจุดประจำหมู่บ้านจึงอยู่ห่างไกลกันมาก ที่ใกล้ที่สุดก็ยังต้อนเดินทางจากบ้านเป็นเวลานานถึง 3 ชั่วโมง ซึ่งระยะเวลา 35 ปีมานี้  นางเถา เฟิ่งยิงได้เดินทางไปสอนเด็กตามจุดต่างๆรวมทั้งสิ้น 9 แห่ง ซึ่งไม่เพียงแต่จะเป็นครูสอนหนังสือเท่านั้น แต่ยังต้องดูแลอาหารการกิน สุขภาพร่างกายของเด็กๆด้วย แม้ว่าอยู่ในป่าลึกจะต้องใช้ชีวิตที่เรียบง่ายมาก แต่นางเถา เฟิ่งยิงไม่เคยบ่นแม้ประโยคเดียว เพราะเธอรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่มีความหมายยิ่ง ที่ได้สอนหนังสือให้ความรู้แก่เด็กๆ งานของเธอได้ช่วยให้เด็กจำนวนมากสามารถก้าวออกไปจากป่าลึก เปลี่ยนชีวิตความเป็นอยู่ของตนและครอบครัวให้ดีขึ้นได้ ซึ่งเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา นางเถา เฟิ่งอิง ได้รับรางวัล “บุคคลดีเด่นของจีน” (Yim/Zi)

\


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ