นศ.ม.หลานโจวเรียนรู้งานควบคุมรถไฟจากแบบจำลองในห้องเรียน
 การเผยแพร่:2019-06-05 20:21:05   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายนที่ผ่านมา นักศึกษาสาขาการคมนาคมขนส่ง มหาวิทยาลัยหลานโจว มณฑลกันซู่ กำลังตรวจสอบระบบแบบจำลองด้านการรถไฟ ซึ่งภายในห้องทดลองปฏิบัติการการขนส่งทางรถไฟของมหาวิทยาลัย นักศึกษาสามารถดำเนินการทดลองการทำงาน รวมทั้งการรับมือกับเหตุฉุกเฉินทุกรูปแบบ เพื่อเพิ่มทักษะความชำนาญในการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในอนาคต (Yim/Zi)

\

\

\

\


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ