เยาวชนจีนเรียนรู้การแยกขยะ ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมโลก
 การเผยแพร่:2019-06-05 20:26:29   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

วันนี้(5 มิ.ย.) ตรงกับ “วันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลก” พื้นที่ต่างๆทั่วประเทศจีนจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้การจำแนกขยะ ส่งเสริมประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการประหยัดทรัพยากรและรักษาสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวัน (Yim/Zi)

\

\

\

\


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ