> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Bốn doanh nghiệp Trung Quốc được cấp phép 5G khai thác thương mại
 Mới nhất:2019-06-06 18:39:38   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

\

Bộ Công nghiệp và Thông tin Trung Quốc ngày 6/6 đã cấp giấy phép 5G khai thác thương mại cho 4 doanh nghiệp: China Telecom, China Mobile, China Unicom, Tổng Cục Phát thanh-Truyền hình-Điện ảnh Trung Quốc.

Theo đơn xin của bốn doanh nghiệp này, Bộ Công nghiệp và Thông tin thực hiện trình tự luật định cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông cơ sở, phê chuẩn bốn doanh nghiệp này kinh doanh “dịch vụ viễn thông di động tổ ong số thế hệ 5”. Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Thông tin Miêu Khư cùng ngày nhấn mạnh, các doanh nghiệp cần phải lấy thị trường và dịch vụ làm định hướng, tích cực thúc đẩy 5G hội nhập ứng dụng và phát triển sáng tạo, tập trung các lĩnh vực mạng In-tơ-nét công nghiệp, In-tơ-nét vạn vật, In-tơ-nét kết nối ô-tô v.v, tạo năng lực và trí tuệ cho ngành dọc nhiều hơn, thúc đẩy các ngành nghề phát triển số hóa, In-tơ-nét hóa, thông minh hóa.