> vietnamese > TQ-ASEAN > ASEAN > Trung tâm hội viên
Việt Nam và 4 nước khác được bầu làm thành viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc
 Mới nhất:2019-06-10 17:26:47   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Theo Tân Hoa xã: Ngày 7/6, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bầu 5 nước gồm Việt Nam, E-xtô-ni-a, Ni-giê, Xen Vin-xen và Grê-na-đin và Tuy-ni-di làm thành viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc năm 2020 và năm 2021.

Lần này cả thảy có 6 nước tham gia tranh cử. Vì thành viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc được phân bổ theo khu vực, nên Việt Nam, Ni-giê, Xen Vin-xen,Grê-na-đin  và Tuy-ni-di không có đối thủ cạnh tranh.

Nhiệm kỳ của 5 nước mới được bầu sẽ bắt đầu từ ngày 1/1/2020, sẽ thay cho Cô-oét, Pê-ru, Ba Lan, Cốt-đi-voa và Ghi-nê Xích đạo.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cả thảy có 15 nước thành viên, trong đó Trung Quốc, Pháp, Nga, Anh và Mỹ là thành viên thường trực, 10 thành viên khác là thành viên không thường trực.