> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Các nơi Trung Quốc áp dụng nhiều biện pháp tăng cường bảo vệ và sử dụng hiện vật cách mạng
 Mới nhất:2019-06-10 17:28:15   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Thứ 7 của tuần thứ hai trong tháng 6 hàng năm là Ngày Di sản Văn hoá và Thiên nhiên Trung Quốc. Chủ đề của hoạt động Ngày Di sản Văn hoá và Thiên nhiên năm nay là “Bảo tồn hiện vật cách mạng, truyền bá và kế thừa gien màu đỏ”, hội trường chính đặt tại Diên An, thánh địa cách mạng Trung Quốc. Phóng viên từ hiện trường hoạt động được biết, các nơi trên cả nước Trung Quốc đang thông qua các hình thức tăng cường bảo tồn và sử dụng hiện vật cách mạng, nhằm truyền bá và kế thừa tinh thần màu đỏ hơn nữa.

Nhiều năm qua, các nơi Trung Quốc luôn rất coi trọng việc bảo tồn và sử dụng hiện vật cách mạng. Là một trong những thánh địa cách mạng quan trọng của Trung Quốc, Diên An có hơn 400 di tích cách mạng, tính đến cuối năm 2018 đã trùng tu và mở cửa 74 di tích.