มรดกด้านการเกษตรจีน–เลี้ยงสัตว์เร่ร่อนตามทุ่งหญ้ามองโกเลียใน
 การเผยแพร่:2019-06-11 15:59:26   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน “เหอสี่เก๋อตูเหลิ่ง” หนุ่มมองโกเลียใน และครอบครัว มาถึงฐานที่พักในฤดูร้อนหลังจากเดินทางติดต่อกันมา 3 วัน ทุกคนช่วยกันนำสิ่งของลงจากรถ และปล่อยวัวกับแพะให้ออกหากินตามทุ่งหญ้า

\

เหอสี่เก๋อตูเหลิ่งเล่าว่า พวกเขาเดินทางมาจากเขตอะร์ฮอร์จิน เมืองชื่อเฟิง เขตปกครองตนเองมองโกเลียใน ตั้งแต่เล็กเขาต้องอพยพตามคุณพ่อมายังฐานที่พักฤดูร้อนแห่งนี้ทุกปี ถือเป็นการเลี้ยงวัวและแพะแบบเร่ร่อน ซึ่งวิธีนี้ได้ประกันให้พวกเขามีหญ้าเลี้ยงสัตว์ได้อย่างพอเพียง ทั้งยังไม่ให้ทุ่งหญ้าเกิดปัญหาจากการที่สัตว์กินหญ้าในที่เดียวตลอดด้วย เมื่อปี 2014 วิธีเลี้ยงสัตว์แบบเร่ร่อนของทุ่งหญ้าอะร์ฮอร์จินได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางการเกษตรสำคัญของจีนกลุ่มที่สอง (Yim/Chu/cui)

\

\

\

\

\


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น