> vietnamese > TQ-ASEAN > ASEAN > Trung tâm hội viên
Triển lãm lưu động toàn cầu của Thành phố dệt may Trung Quốc—Chặng Việt Nam diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh
 Mới nhất:2019-06-11 17:18:38   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Sáng ngày 7/6, Triển lãm lưu động toàn cầu của Thành phố dệt may Trung Quốc—Chặng Việt Nam diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, hơn 30 doanh nghiệp dệt may của Quận Kha Kiều, thành phố Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang như Công ty Dệt may Hữu Thịnh, Công ty Dệt may Đế Mã, Công ty Dệt may Trùng Trùng, Công ty Dệt may Gia Ca, Công ty Dệt may Cần Việt, Công ty Thương mại Âu Văn, Công ty Đông Tiệp Phúc Hợp, Công ty Dệt may Tín Long, tham gia triển lãm, và hơn 150 doanh nghiệp may mặc và doanh nghiệp bán buôn vải dệt may Việt Nam đến tìm đối tác kinh doanh.

\

Mấy năm qua, Trang Web Hàng dệt may Toàn Cầu hàng năm tổ chức các doanh nghiệp nhiều lần đến Việt Nam triển khai tìm kiếm đối tác, không những giúp các doanh nghiệp tìm khách hàng tại các buổi hoạt động, mà còn mong thông qua nhiều lần tiếp xúc với thị trường Việt Nam, giúp các doanh nghiệp khai thác và xây dựng ổn định kênh hợp tác với khách hàng Việt Nam.