> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Trồng hoa cúc làm giàu cho nông dân
 Mới nhất:2019-06-11 17:21:35   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Ngày 10/6, nông dân thôn Nam Triệu, xã Chương Bảo, quận Phì Hương, thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc đang hái hoa cúc. Những năm gần đây, quận Phì Hương, thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc tích cực điều chỉnh và ưu hoá kết cấu nông nghiệp, áp dụng hình thức “Công ty + cơ sở + nông hộ”, hướng dẫn nông dân phát triển ngành công nghiệp trồng hoa cúc đặc sắc, chế biến hoa cúc thành các sản phẩm có giá trị gia tăng cao như chè, dược liệu, v.v.. lôi kéo nông hộ tăng thu nhập và làm giàu.

\

\