มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งพลเอกประยุทธ์ เป็นนายกฯ อีกสมัย
 การเผยแพร่:2019-06-12 16:40:58   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

วันที่ 11 มิถุนายน ที่ทำเนียบรัฐบาล มีพิธีรับพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ โดยโปรดเกล้าฯ ให้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี

ภายหลังพิธีแต่งตั้ง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชากล่าวว่า จะถือประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นหลัก ซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่การงานอย่างเต็มที่ มุ่งมั่นทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถ จะเปิดรับความคิดเห็นจากทุกฝ่าย เดินหน้ากิจการต่างๆ ของประเทศให้ก้าวหน้า ทั้งเศรษฐกิจ สังคม การต่างประเทศ และการปกครองตามกฎหมาย ขอให้คนทั้งหลายร่วมแรงร่วมใจกัน ร่วมสร้างชาติให้เจริญ สันติ มั่นคง และเข้มแข็งยิ่งๆ ขึ้น และยังระบุด้วยว่า จะเร่งจัดตั้งคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว (BO/LING/CAI)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น