นายกฯ จีนส่งสารแสดงความยินดีถึงนายกฯ ไทย
 การเผยแพร่:2019-06-12 16:45:34   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

วันที่ 11 มิถุนายน นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีนส่งสารแสดงความยินดี ถึงพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไทยอีกสมัย

นายหลี่ เค่อเฉียงระบุในสารว่า หลายปีมานี้ ภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการพัฒนาประเทศ เชื่อมั่นว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาจะนำพาประชาชนชาวไทยสร้างบ้านเมืองให้ดียิ่งๆ ขึ้นต่อไป จีนไทยมิใช่อื่นไกล พี่น้องกัน ความสัมพันธ์สองประเทศมีความแน่นแฟ้น ความร่วมมือ “1 แถบ 1 เส้นทาง” ก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก นายกฯ จีนยินดีที่จะใช้ความพยายามร่วมกับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ดำเนินมิตรภาพจีน-ไทยที่มีมาช้านาน ลงลึกความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ในทุกด้าน สร้างความผาสุกแก่ประชาชนทั้งสองประเทศให้มากขึ้นกว่าเดิม (BO/LING/CAI) 


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น