“สถาบันสอนศิลปะจีน-อาเซียนแห่งม.เฉิงตู” เวทีเรียนรู้ศิลปะเอกลักษณ์อาเซียน
 การเผยแพร่:2019-06-13 16:49:19   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

สถาบันศิลปะจีน-อาเซียน (College of Chinese and ASEAN Arts, CCAA)แห่งมหาวิทยาลัยเฉิงตู  เปิดการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนกันยายนปี 2018 มีนักศึกษาจีนระดับปริญญาตรีและปริญญาโทกว่า 700 คน และนักเรียนจากกว่า 30 ประเทศ เช่น ไทย มาเลเซีย  ลาว อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ จำนวน 176 คน สถาบันแห่งนี้มุ่งสร้างเวทีการเรียนการสอนบุคลากรด้านศิลปะและการแลกเปลี่ยนทางศิลปวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ของประเทศอาเซียน

นายโอว อี้ว์ซง รองผู้อำนวยการสถาบันศิลปะจีน-อาเซียนแห่งมหาวิทยาลัยเฉิงตูแนะนำว่า สถาบันฯ มีเปิดหลักสูตรน่าสนใจต่างๆ อาทิ คณะจิตรกรรมและการออกแบบ คณะดนตรีกับการเต้นรำ และคณะภาพยนตร์ โทรทัศน์ และอนิเมชั่น ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท (YIM/LING/CAI)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ