เอกอัครราชทูตจีนประจำพม่าคนใหม่ยื่นสาส์นตราตั้งต่อปธน.พม่า
 การเผยแพร่:2019-06-19 16:34:29   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน นายเฉิน ไห่ เอกอัครราชทูตจีนประจำพม่าคนใหม่เข้ายื่นสาส์นตราตั้งกับ นายอู วิน มยิน ประธานาธิบดีพม่า  ที่กรุงเนปีดอว์ และทั้งสองฝ่ายยังได้พูดคุยกันอย่างฉันมิตร

\

นายเฉิน ไห่กล่าวว่า พม่าเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ดีของจีน  ปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับพม่ายังคงรักษาแนวโน้มการพัฒนาที่ดี และต่างมีโอกาสการพัฒนาใหม่ จีนยินดีที่จะเสริมสร้างความเชื่อมั่นซึ่งกันและกันทางการเมืองระหว่างทั้งสองประเทศ และกระชับความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมภายใต้กรอบของ "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง" และระเบียงเศรษฐกิจจีน – พม่า ผลักดันความสัมพันธ์จีน – พม่าพัฒนาไปสู่ระดับสูงยิ่งขึ้น

\

นายอู วิน มยิน ประธานาธิบดีพม่ากล่าวว่า  พม่าถนอมมิตรภาพ "ฉันพี่น้อง" แบบดั้งเดิมระหว่างพม่ากับจีน พม่าให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ ขอบคุณจีนที่ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือพม่าในกระบวนการสันติภาพและแก้ไขปัญหารัฐยะไข่ จะส่งเสริมทั้งสองประเทศร่วมมือกันในการสร้าง "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง"  และระเบียงเศรษฐกิจจีน-พม่า สร้างความผาสุกให้กับประชาชนทั้งสองประเทศ (Yim/Lei/zheng)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ